DSC - Data Security & Communication
Ka�dy biznes mo�e spotka� katastrofa. Ka�dy system ma s�aby punkt. Pytanie brzmie - czy Twoja firma jest na to przygotowana? -- Andrzej J. Majewski

Podstawy kryptografii

 

Kilka słów wyjaśnienia zamiast wstępu

Informacje podane poniżej ledwo dotykają całego bogactwa pojęć i wiedzy, związanych z kryptograficzna ochrona informacji, utajnianiem przekazywanych różnymi metodami danych i metodami potwierdzania ich wiarygodności. 
Moją intencją było pokazanie pewnych mechanizmów, z którymi ma do czynienia każdy użytkownik Internetu i abonent poczty elektronicznej. Brak ich zrozumienia, lub co gorsze, błędna interpretacja sposobu ich działania powoduje zupełnie niepotrzebne zagrożenia dla cennych i z reguły bardzo istotnych dla nas informacji.

Wszystkie pokazane poniżej mechanizmy, są wbudowane w nasze systemy komputerowe, którymi surfujemy po Internecie lub sięgamy do poczty elektronicznej. Musimy rozumieć ich działanie i chcieć ich używać. Musimy nauczyć się w rozsądny sposób obdarzać zaufaniem zabezpieczenia, z którymi się spotykamy, tak żeby wiedzieć i umieć rozróżniać prawdziwą i wiarygodną informację od bełkotu i spamu.
Wyjaśnienie przeznaczenia certyfikatów kluczy publicznych powinno ostatecznie rozwiać wątpliwości rozsiewane przez różne media – czy ktoś może za nas podpisywać cyfrowo korespondencję i dokumenty? ....
Dalszy ciąg tego artykułu można znaleźć w serwisie ekademia.pl.

Copyrights © DSC Andrzej Józef Majewski | ul. Wawelska 15/15, 80-034 Gdańsk
TEL: +48 58 300-45-40 | +48 501 043 041 | biuro@dsc.com.pl
Polityka Prywatności | Wyłączenie odpowiedzialności