DSC - Data Security & Communication
Ka�dy biznes mo�e spotka� katastrofa. Ka�dy system ma s�aby punkt. Pytanie brzmie - czy Twoja firma jest na to przygotowana? -- Andrzej J. Majewski

Identyfikacja stron wymiany informacji

Istotnym pytaniem z obszaru bezpieczeństwa w serwisach sieciowych jest jednoznaczna identyfikacja użytkowników uprawnionych do wykorzystania określonych usług lub zasobów sieci. Właściciele serwisów i usługodawcy chcą mieć pewność, że poprawnie zidentyfikowali tożsamość klienta i udostępnili mu zasoby właściwego konta.

Problem ten ma też swoją drugą stronę - jak ustrzec sie przed phishingiem (podstępne wykradanie danych)? Wszyscy powinniśmy wiedzieć, jak upewnić się, że korzystamy z właściwego serwisu, a nie przekazujemy swoich poufnych danych witrynie wyłudzajacej informacje.

O tym, jak to się robi, możecie poczytać w serwisie ekademia.pl.


Copyrights © DSC Andrzej Józef Majewski | ul. Wawelska 15/15, 80-034 Gdańsk
TEL: +48 58 300-45-40 | +48 501 043 041 | biuro@dsc.com.pl
Polityka Prywatności | Wyłączenie odpowiedzialności